د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پوهیالی نوراغا "نوښت" شیرزاد

17.09.2015 10:12    |   پوهیالی نوراغا "نوښت" شیرزاد له کروندې تر پخلنځي د کرنیزو افت وژونکو له زهریت څخه ځان ساتنه او روغتیایي خوندیتوب

د تیرو لیکنو په دوام، په دی لیکنه کې له کروندې تر پخلنځي پورې د افت وژونکو له زهریت څخه د ځان ساتنې او روغتیا يي خوندیتوب په اړه خبري کوو. په دی به و غږیږو چې څه ډول د افت وژونکو له زهریت ځان ساتلای شو، او که ورسره مخامخ شو څه باید وکړو. ډير پر ځای یې ویلي دی چی ــــ ځان ساتنه او پرهیز له درملنې غوره دی ـــ له زهري کیدنو وړاندې باید بشپړه هڅه وکړو چې د افت وژونکو له زهریت څخه ځان وساتو. که خدای ج مه کړه له زهریت سره مخامخ هم شو، باید غم یې وخورو او د ځان په اړه بې پروا و نه اوسو.

28.05.2015 22:39    |   پوهیالی نوراغا "نوښت" شیرزاد د افت وژونکو پوسیله د زهري کیدنو نښې نښانې

د افت وژونکو پوسیله د رامنځته کیدونکو شونو ناروغیو د مخنیوی او له هغې نه د ځان ساتنې لپاره اړینه ده چې د هغوی نښې نښانې و پیژندل شي. نښې نښانې زمونږ سره د رامنځته کیدونکو ستونزو پر وړاندې په وخت د پر ځای لارو چارو په تر سره کولو کې مرسته کوي. چټکه، مناسبه او پر وخت کړنه د افت وژونکو پوسیله د زهري کیدنې شدیدې پایلې راکمولای شي. له همدې امله راځئ د هغوی نښې نښانې و پيژنو او کله چې پخپله او یا بل څوک له دا ډول ستونزو رنځ وړي مرسته ورسره وکړو.