د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پوهنمل محمد وارث

01.01.2017 14:11    |   پوهنمل محمد وارث غزل

دلته په رڼا ورځی اسمان ليونی شوی دی خمکه ئې سره کړې هم انسان ليونی شوی دی

31.01.2016 13:10    |   پوهنمل محمد وارث غزل

ما خپل قسمت نه په سلګو ژړلي وه هم مې په ورځ هم مې په شپو ژړلي وه