د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پوهنمل زاهدي احمدزی

27.04.2006 02:00    |   پوهنمل زاهدي احمدزی دمرګونو سوداګر

19.05.2005 02:00    |   پوهنمل زاهدي احمدزی په افغانستان کې د اپيموکاروبارڅوک کوي ؟ سي آی ای که طالبان ؟

17.03.2005 02:00    |   پوهنمل زاهدي احمدزی د اولاد شرعي حقوق