د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پوهاند محمد موسی معروفی

02.11.2016 17:12    |   پوهاند محمد موسی معروفی دينی احکام، قانون، اخلاق او تهذيب

په دې عنوان کښي راغلی مفاهيم د سياسی فلسفې ، حقوقی علومو او سياسی سوسيولوژی يا ټولنپوهنی بنسټی مضمونونه او ټيرمينالوژی يا مصطلحات جوړوی او له همدې کبله له زياتو نورو داسی مضمونونو، مصطلحاتو، تعريفونو، تيوريو، پرينسيپونو او بحثونو څخه ترکيب سويدی چه دهغو ځايول په داسی يوه لنډه مقاله کی که ناممکن نه وی خو مشکل به خاماخا وی چه په پايله کی اصل مطلب ورک او غير له دې چه د ليکونکی علمی کمظرفی او تظاهر ښکاره کی بله گټه نه لری. نو اجازه غواړم چه په ډيره لنډه توگه بيله اوږدو شنلو يوازی او يوازی دهغو په پيژاندلو سوده وکړم.

03.06.2016 10:23    |   پوهاند محمد موسی معروفی د ماشومانو نړيوال حقوق

تر ډيره حده د ماشومانو نړيواله ورځ د جون په لومړۍ ورځ او د نومبر په شلمه لمانځه کېږی. اصلا" دا ورځ په بيلولويو وچو او هيوادونو کی په بيلو تاريخونو د يادونی وړ گرزی. په امريکا کي هم د دي ستري ورځی د لمانځنی ورځ له يوه ايالت نه تر بل ايالت پوری توپير لری علت يي دادی چه د دې ورخی د لمانخنی د پاره يوه ملی ورځ نه وه ټاکل