د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

محمود نظری

28.10.2008 23:34    |   پوهنمل محمود نظری حاضر ځوابي یوځانګړی ادبي فن

28.10.2008 14:43    |   پوهنمل محمود نظری دګل پاچا الفت ترخه طنزونه

21.10.2008 17:41    |   پوهنمل محمود نظری حاضر ځوابي یوځانګړی ادبي فن

14.10.2008 20:30    |   پوهنمل محمود نظری حاضر ځوابي یوځانګړی ادبي فن

07.10.2008 17:46    |   پوهنمل محمود نظری حاضر ځوابي یوځانګړی ادبي فن-اووم کښت

02.10.2008 12:40    |   پوهنمل محمود نظری حاضر ځوابي یوځانګړی ادبي فن

23.09.2008 15:46    |   پوهنمل محمود نظری د غنی خان طنزي شعرونه

17.09.2008 15:11    |   پوهنمل محمود نظری حاضر ځوابي یوځانګړی ادبي فن

09.09.2008 17:17    |   پوهنمل محمود نظری ښه طنز

17.06.2008 16:25    |   محمود نظری طنز یو ادبي ژانر(ځېل) دی