د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

محمدشفیق شرفزی

07.10.2015 12:03    |   محمدشفیق شرفزی تربیتی اروا پوهنه

تربیتی اروا پوهنه

22.09.2015 10:46    |   محمدشفیق شرفزی تعلیمی نصاب دکوموستونځو سره لاس او ګریوان دی

تعلیمی نصاب دزده کړې یو اساسي او بنیادي پروسه ده او داپدې ماناده چې ددې په واسطه ښوونکي خپلې کړنې اندازه کوي، او یا په بله ژبه ښوونکې ددې په مټ پوهیږي چې پوه شي چې زده کوونکي خپل هدف ته تر کومه حده رسیدلي دي او ترکومه حده هدف په لاس ته راوړلو کې موفق دي، د تعلیمی نصاب ترحه کوم ساده او آسانه کار ندې بلکه په جزیاتو باندې ‌ډېر فکر او غور ته ضرورت لري. په عین وخت کې تعلیمی نصاب جوړول یو کاملاً حساس کاروي، ځکه د زده کوونکو تقاضا او د والدېنو او نورو زیدخله جوانبو او زیعلاقه جوانبو غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي او پدې هکله باید منصفانه رفتار وکړي، د تعلیمی نصاب په طرحه کولو کې باید ‌ډېر کوښښ وشي د عالي تحصیلاتو د برنامې سره باید همغږه وي، او دایو مهمترینه نقطه ده چې د زده کړې په مؤثریت کې مهم رول لري.