د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

قاضی نجیب الله ” جامع “

24.02.2016 12:18    |   قاضی نجیب الله ” جامع “ روسیه او ترکیه تاریخی تقابل او معاصر هویت

پر یو لویه کچه هغه څه چی نن مونږ د ترکیه او روسیه ترمنځ د تقابلی او هویتی سیاست پر بڼه د نړیوالو معاصرو پیښو څخه پر اغیزی ګورو، په حقیقت کښی دیو داسی اوږده تاریخی پړاو ټکر څخه سرچینه اخلی، هغه چی د اتلسمی پیړي پر اوایلو کښی د پانګوالي نظام پر ځواک موندني سره د اقتصادی او سیاسی ګټو د تامین پر موخه د وخت لویو ځواکونو ترمنځ د خپلو ګټو څخه پر پالنی به یې د وروسته پاتی او پراختیا پر حال کښی ملتونه پر یو او بل عنوان لوټول او دهغوی ټول شته به یې پر استثمار او استعمار وړل.

15.02.2016 11:28    |   قاضی نجیب الله ” جامع “ زاخیلوال او د نیمی پیړۍ ویجاړه ډیپلوماسی

پر تاریخی لحاظ ډیپلوماسی او د خبرو اترو فن تل د بشری ټولنو ترمنځ د نږدیوالی او خپل منځی نادودو د حل پر برخه کښی وړ او ګټور ثابت شوی، پرځانګړی ډول وروسته له هغه چی د ملت او دولت بحث پر نړیوال معاصرو تعامولاتو کښی یو له منلی او ثابت بدیل بحثونوڅخه شمیرلي کیږي.