د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غروال ، انګلستان

30.01.2008 01:25    |   غروال ، انګلستان پښتو ژبه پاملرنه غواړي

14.01.2008 02:48    |   غروال ، انګلستان د پاکستان ولس پوځ ته قهرېدلی دى

07.01.2008 20:34    |   غروال ، انګلستان پاکستان ولې يوه ستونزه ده