د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

عبدالصمد صمیم وردګ

24.04.2014 10:27    |   عبدالصمد صمیم وردګ دغه دنیا د لــــــــه غمـــونو ډکه

دغه دنیا د لــــــــه غمـــونو ډکه دا د صمـــیم د آرمـــــــانونو ډکه

15.09.2013 14:25    |   عبدالصمد صمیم وردګ تعبـــــیر

زما خوبونه چې ګـــــډوډ دي او تعبـیر نه لـــــــري زما هیـواد هم زما په شـــــان دی چې امیر نه لري

10.09.2013 11:45    |   عبدالصمد صمیم وردګ شـــــــــــجاعي ته

نه به غرغښت نه به پښتون نه به ګوربت بدل شي ددغه غــــرونو کــــږلیچونو کــــې يې پښې ماته وه

19.01.2011 19:07    |   عبدالصمد صمیم وردګ زاری

ځـنګـــــــه په مـــــینه به خـــپل یـــار ته ګـــــــــــوري چــــــې غــوړولی یې پــــــری ســــــــــان دی ربــــه