د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

شمس خوستى

26.08.2007 02:00    |   شمس خوستى ښوونيزبنسټونه : څلورمه برخه

24.08.2007 02:00    |   شمس خوستى داستان ليكنه اودراډيوتلويزيون لپاره دداستان ليكنې لاره

20.08.2007 02:00    |   شمس خوستى ښوونيزبنسټونه دريمه برخه

16.08.2007 02:00    |   شمس خوستى ښوونيزبنسټونه ( دويمه برخه )

ځوانانوته دبشري حقونوښوونه .كله چې دبشري حقوقوپه اړه څه وېل كيږي نوهغه دې داخلاقودپوهې مترادف نه پېژندل كيږي ،ځكه چې اخلاقي بنسټونه دبشري حقونوله پراختياسره توپيرلري اوپه پرتليزډول يې بريدكچه لنډه ده ،دبېلګې په ډول ،داخلاقوپه برخه كې ماشومانواوځوانانو ته چې عمريې(۶ - ۱۸ ) كالوپورې وي دپلار ، مور،ښوونكي ،مشرانو(چې پدې كې دخبرو كولو، ناستې ولاړې

13.08.2007 02:00    |   شمس خوستى ښوونيزبنسټونه (لومړۍ برخه )

هغه څه چې بايديوښوونكى يې وپېژني ( پرې پوهـ وي )يوښوونكى بايدترهغه ډېرڅه وپېژني اوپرې پوهـ وي چې موږ يې اټكل كوو،ياني ښوونكى بايد داړوندومطالبود ډولونواو اقسامو د څرنګوالي دپېژندنې اوپوهېدنې ترڅنګ له بېلابېلوادبي،سياسي او ټولنيزڅرنګوالي سره ا .....