د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

سميع الله خالد سهاک

20.12.2013 08:33    |   سميع الله خالد سهاک شعر

زما وطن، زما زړه دی ها کږې وږې دري هاغه جګ جګ لوړ لوړ غرونه د بریښنا څپی خپری دی په هر لوری که یی ګوری

31.07.2012 23:32    |   سميع الله خالد سهاک غزل غزل

پښتو غزل

03.07.2012 21:52    |   سميع الله خالد سهاک پيشو او موټر

لنډه کیسه

12.06.2012 22:34    |   سميع الله خالد سهاک شعر

غزل

09.05.2012 23:16    |   سميع الله خالد سهاک غزل

د زړه په هدیره کی ارغوان لرمه زه یو لمر، بل آسمان ټول کهکشان لرمه زه آسمان د زړه ته ګوره هسی ستوری پکی ښکاری رڼا ته یی چی ګورې، پتنګان لرمه زه یو ستوری می جانان دی هسی مه وایه تنها یم دا ټول ځمکه زما ده ټول آسمان لرمه زه خالد به شمه مه وایه څوک نه اخلی زما نوم اخر به نړیوال شم، لوی ارمان لرمه زه سمیع الله خالد سهاک مونتری، کالیفورنیا ۵ د می ۲۰۱۲

22.05.2010 18:16    |   سميع الله خالد سهاک د پردو تر شا

دا د سميع الله خالد سهاک د لنډو کیسو هاغه ټولګه ده چی د ۱۳۸۸ کال کی چاپ شوه.

22.05.2010 18:14    |   سميع الله خالد سهاک د شهيد پلار

دا د سميع الله خالد سهاک لمړنی کتاب دی چی د پردی تر شا نومیږی. په ۱۳۸۷ کال کی د یوی شخصی کتاب چاپوونکی موسسی له خوا چاپ شو. په دی کتاب کی اکثراً ټول هاغه لمړنی شعرونو چاپ کړی دی چی ۱۳۶۷ کال نه پیلیږی. که څه هم پدی وخت کی د نوموړي شعرونه دومره ښکلی نه وو خو بیا هم هیڅ یې زړه نه کیده چی له مینځه یی یوسي او هاغه هم پدی خاطر چی نوموړی وايي د ژوند یوه برخه یې ده.