د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

سعدالدين شپون

30.03.2010 09:31    |   سعدالدين شپون ښايستو

ښايستو

10.06.2007 01:00    |   سعدالدين شپون دبنګي غاړه ( دلنډو کيسو ټولګه)