د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

الحاج سیدرقیب شاه (هاشمې)

17.07.2016 12:21    |   الحاج سیدرقیب شاه (هاشمې) د دښتو صحرانی

د دښتو صحرانی
ته می حوره د جنت ئی + ته مې مینه اوغزت ئی
شایسته ئی ګلالی
د دښتو صحرانی
راځه راځه جا نانه + په ماشه مهربانه
دنیا کړه ټول حیرانه
ته لایق د محبت ئی + ته می حوره د جنت ئی
شایسته ئی ګلالی
د دښتو صحرانی
ټول ګلان در نه قربان شه + سیدرقیب نوم په زبان شه
خوشحالی نه ټول خندان شه
ته مثال د صداقت ئی + ته می مینه او عزت ئی
شایسته ئی ګلالی
د دښتو صحرانی
کابل احمدشاه بابا مینه ۲۲/۰۴/۱۳۶۵
سیدرقیب شاه ( هاشمې)

24.01.2016 14:43    |   الحاج سیدرقیب شاه (هاشمې) ژوند څه شی دی ؟

د انسان حیات په دی نړی کی لرونکی د هدف او اهدافو دی ، زمان ، مکان د هدف تعینونکی دی . هدف که ساه لرونکی او یا بی ساه وی هغه ته ځان رسول دی .