د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

الحاج الهام الدين قيام

19.07.2011 21:06    |   الحاج الهام الدين قيام څلوريځه(دپت اسره )

دازمونږاسره ده چې،په پت کې به خپل ژوندکوو ژوندچې وي بې پته،مونږ له ژونده تمه پرې لرو

02.07.2011 17:01    |   الحاج الهام الدين قيام افغان وژني

لويه خدايه مونږ عاجز بندګان ستا يو دلته ستا په نوم څوک ستا بندګان وژني داسلام په نوم دښمن داسلام،جوړدي دوی په هرځای کې ،پيرو دقران وژني

25.06.2011 16:50    |   الحاج الهام الدين قيام بې ننګانو!

تاسودښمنان زمونږدښکلي فرهنګ ولې يي؟ تاسوپه مونږ ولې راتپل دخپل فرهنګ غواړئ؟

17.06.2011 14:21    |   الحاج الهام الدين قيام مور

هرانسان ته ېې ،دمور دعا په کار دي چا چې مور ته بد کتلي مخ ېي تور ده

14.06.2011 21:12    |   الحاج الهام الدين قيام غزل

په اخلاص دخدای دربارته،چاتړلئ که نيت نه دی هسې ټنډې لګول دي،سجدې هيڅ عبادت نه دی

01.06.2011 10:05    |   الحاج الهام الدين قيام قلم وصيت

ماچې دجنګ قصې ،قلم سره شريکې کړلې زړګۍ ېې وچاودو،له خولې ېې وينو څريکې کړلې

10.05.2011 19:12    |   الحاج الهام الدين قيام دګناهونوکفاره

فيصله مې دتقدير ده،څه چاره ده چې له ګران وطن مې،ليرې ګوزاره ده

12.04.2011 19:24    |   الحاج الهام الدين قيام دټول کلی خفګان

داسې ورخ هيڅ نه وي،چه دکلي يو کوروران نه وي غم نه وي ماتم نه وي،دټول کلي خفګان نه وي

06.04.2011 17:56    |   الحاج الهام الدين قيام دمينې شعار

زه قيام به تل دمينې غزل وايم چه په مينه څنګ ته راولمه ،ياربيا

20.03.2011 22:44    |   الحاج الهام الدين قيام سپرلۍ نه دی

سپرلۍ هغه دی چه زړونه پکې خوښ شي دخفګان نه ډک ،سرونه پکې خوښ شي دولس مړې ارزوګانې،راژوندئ شي غمځپلي ولسونه پکې خوښ شي چه ېې ډکه له خوښيو زولۍ نه ده هسې نوم ېې دسپرلي دی،سپرلۍ نه ده

17.03.2011 21:51    |   الحاج الهام الدين قيام افغان وژني

اوس قيام ته دومره پته لګي خدايه که کافرکه مسلمان دئ،افغان وژني

08.03.2011 21:53    |   الحاج الهام الدين قيام دکابل واورې

يتيمان سترګوته راغلل،لوڅ لغړ ببرسرونه چه لادوی یی انتظارکړي،ورک پلرونه راپه يادشول

04.03.2011 17:57    |   الحاج الهام الدين قيام سر چپه خيالونه

لکــــه بنديان په جـــــېل کــې ناست ، مـــــودې د بند تيرو

17.02.2011 20:13    |   الحاج الهام الدين قيام درقيب انصاف

دوې د درغليو مشره،نـــــوئ ريکارډ ټينګ کــــــــړلو دوې په شيطانت کـــــــــې،شيطانان هم پورړي کـــــړل

16.02.2011 16:41    |   الحاج الهام الدين قيام دجګړوپلرونه

تا خودولس ارزو دخاوروسره خاورې کړه تاچه اوس شوراته،درغلګر وکيلان راوستل

13.02.2011 14:41    |   الحاج الهام الدين قيام پرهرپرهروطن

هــرکشرئ مــــوځان دوروڼومشربولي هيڅ پـــــرواېې درواج او دستور نشته

09.02.2011 19:47    |   الحاج الهام الدين قيام تلوارکړه

زه قيام درباندې ږغ کړم،دهرقوم سړيه واوره!!! دافغان په نوم راټول شه،ډيروخت نلرې تلوارکړه !!!!!