د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

الحاج الهام الدين قيام

14.10.2013 15:55    |   الحاج الهام الدين قيام دابه څه اختر وي؟

دابه څه اختروي،چې ديارترڅنګه،يار نه وي يار ديار ليدوته،ورغلی په تلوار نه وي

07.08.2013 16:22    |   الحاج الهام الدين قيام اختره

دادې څه انصاف دی،دخوښئ په ورځ خفګان راوړې مونږته خوښي نه راوړې اختره،وير پریمان راوړی مونږدرته شېبې شېبې شميرو،چې بيا اخترراځي راشې خوهرکورته مودغم نوی داستان راوې

07.08.2013 14:36    |   الحاج الهام الدين قيام وايم کاشکې

له ډيرافسوسه اسويلي باسم،ارمان کومه وايم چې کاشکې تېروختونه بياپلاس راشي

26.07.2013 21:23    |   الحاج الهام الدين قيام بيزنيس

داټول دبيزنيس چلونه دي،ستاسوپدې خبروسرنه خلاصيږي او

18.07.2013 15:02    |   الحاج الهام الدين قيام پرديپال

نن مې دولسې جرګې ديوه پردييال غړي له خولې دافغان ملت دترټولوسترقوم يعنې ټولوپښتنوته دښکنځلو اوتوهين داسې کلمات اوالفاظ واوريدل چې پخپله خوله ېې دتکرار اوياهم پخپل باعفته قلم دهغې ليکل راته دخپلې خولې اوقلم سپکاوئ بريښې

17.07.2013 12:46    |   الحاج الهام الدين قيام څلوريځه

هيڅکله له احسانه،يتيمان مه هيروئ محتاج،ناداربی وزله انسانان مه هيروئ

09.07.2013 14:21    |   الحاج الهام الدين قيام دمينې پور

تاچې په ټوکوکې پيغورراکړو په خوب ويده ومه تاشورراکړو

02.07.2013 23:38    |   الحاج الهام الدين قيام وايي سوله

په خوله سوله سوله وایي خوجنګ غواړي هرچاجوړدجنګ مورچل دی،وایي سوله

18.06.2013 10:13    |   الحاج الهام الدين قيام افغانه!

له چاشرميږه مه افغانه،په جرئت ووايه نورددرواغووخت تيرشوی،حقيقت ووايه چې هرڅوک تاته پدې کارکې ملامت ښکاريږي اوس ملامت ته ګرانه ته هم،ملامت ووايه

11.06.2013 12:56    |   الحاج الهام الدين قيام پوښتنې اوغوښتنې

دافغان په سرنوشت ،ډيرانديښمن يم زه پدې له ټول جهان نه،ګيله من يم

04.06.2013 08:24    |   الحاج الهام الدين قيام څلوريځه

شات له موچيوحاصليږي،له بمبرونه شي دلته جګه دسولې لارده،په لښکرونه شي

24.05.2013 08:33    |   الحاج الهام الدين قيام پنجابه

ته چې افغان غيورملت ته،تل ذلت لټوې قيام دې غواړي دواړه(دين،دنيا)بربادپنجابه

11.05.2013 10:02    |   الحاج الهام الدين قيام مور

خوترټولو ښائېسته دمينې ډک نوم په نومونوکې ډيرښکلی نوم دمور ده

01.05.2013 16:16    |   الحاج الهام الدين قيام ساقي

نن دې ساقي سازځما په طبعه برابر نه دی يادې سازسازنه دی ،يامست شوی خماسرنه دی

18.04.2013 00:08    |   الحاج الهام الدين قيام ګران افغانستان

داوطن دې خدايه تل ترتل ژوندئ وي دقيام دسترګوتور، افغانستان دی

04.04.2013 12:29    |   الحاج الهام الدين قيام څلوريځه

څوک په تهديد،زمونږجرئت وژني دوی په ذلت باندې،غيرت وژني

26.03.2013 11:40    |   الحاج الهام الدين قيام څلوريځه

راشئ لکه وروڼه،ټول په سوله کې ګډژوندوکړو يودبل وژل پريږدو،ټول يوځای ژوندپه خوندوکړو

19.03.2013 19:59    |   الحاج الهام الدين قيام داسپرلۍ دئ؟

نه په باغ کې تورببرئ شته،نه سورګل شته نه بوراشته،نه طوطي شته،نه بلبل شته لاخوټولې دښتی،خړې پړې ښکاري نه غاټول شته،نه پوروتي٠نه سنبل شته

17.03.2013 13:25    |   الحاج الهام الدين قيام ميراتې مېلې

زه قيام،له خدايه داسې سپرلئ،غواړم چې په خپلومېلوبيا،مېښته کوچيان شته

08.03.2013 16:11    |   الحاج الهام الدين قيام درقيب انصاف

دوې د درغليو مشره،نـــــوئ ريکارډ ټينګ کــــــــړلو دوې په شيطانت کـــــــــې،شيطانان هم پورړي کـــــړل

28.02.2013 17:49    |   الحاج الهام الدين قيام ارمان

نن مې ښۍ پښه تښنيده ښۍمې سترګه،رپيده دخوښۍ کومه څپه مې زړه کې،غلی خوځيده

21.02.2013 17:58    |   الحاج الهام الدين قيام ماوې کاشکې

ماوې کاشکې ائ پښتونه لږغيرت دې په پښتو وای که دې سل ژبې هم زده وای خو عادت دې په پښتو وای

16.02.2013 21:47    |   الحاج الهام الدين قيام لکه زرکه

که دمينی په تورکوم ښکلی تورن شي وژل کېږي بې پرسانه،لکه زرکه

10.02.2013 11:10    |   الحاج الهام الدين قيام د اروښادخيال محمد کټوازي په مړینې ډاډګيرنې پيغام

بيګا شپه ډيرناوخته قدرمن انجنيرعبدالقادرمسعودپه فيسبوک راته دافغان مبارز،ليکوال،شاعراو ژورناليست اروښادخيال محمد کټوازي دمړينې غمجن خبرورسولو٠دخبرپه اوريدوسخت متاثراوغمجن شوم٠

18.12.2012 22:53    |   الحاج الهام الدين قيام دافسوس ځای

دافسوس،افسوس ځای دلته دی قيامه چې مونورراجوړول،رانه خپل وران شول