د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

افغان تحرک

09.07.2016 16:56    |   افغان تحرک رژیم ایران برای پیشبرد کار های استخباراتی اش از اتباع پاکستانی استفاده می کند!

ایرانی جاسوسان حتی په المان کی هم فعالیت کوی.

08.07.2016 10:05    |   افغان تحرک کتابخانه های افغانستان باید از نفوذ سیاسی کشور ایران رهایی یابند!

د افغانستان کتابتونونو او د ایران سیاسی نفوذ په هکله یو څو کرښی.

06.07.2016 09:44    |   افغان تحرک مردم فقیر افغانستان از آقای اشرف غنی، از آقای عبدالله و همچنان از آقای کرزی "عیدانۀ افغانی" می طلبند!

یوه اختریزه غوښتنی.

04.07.2016 12:42    |   افغان تحرک موضوع تصمیم گیری "جنگ" و یا "صلح" بین الافغانی نیاز به یک جمیعت العلمای واقعی افغانی دارد!

د بین الافغانی صلح په هکله زمونږ د مختلفو، مختلفو علومو نظرات، ابتکارات او طرحګانی ضروری ښایی.

03.07.2016 14:24    |   افغان تحرک چرا "مزدوران رژیم ایران" در افغانستان می خواهند پروسۀ صلح بین الافغانی را بسیار محیلانه و ماهرانه مصدوم سازند؟ (قسمت دوم)

ولی، او څه رنګه د ایران رژیم او د ایران رژیم مزدوران د افغان صلح پروسه تخریبوی او مصدوموی؟

02.07.2016 14:27    |   افغان تحرک چرا آقای عبدالرحمن زمانی و آقای اعظم سیستانی مأخذ رسالۀ محترم پوهاند حسن کاکر را تحریف می کنند؟

ولی ښاغلی سیستانی او ښاغلی زمانی له پوهاند کاکړ له همهغه رساله له یوه سوه پنځه څلویښت نورو ماخذو څخه انکار او فقط یو ماخذ یی د مهمترین ماخذ په حیث میدیا ته معرفی کوی؟

02.07.2016 00:00    |   افغان تحرک آقای سیستانی توهین فرموده اند که "افغان تحرک" نادان است: دا ګز او دا د عقل میدان!

ولی ښاغلی محترم سیستانی صاحب "افغان تحرک" ته یو ځل بیا نادان خطاب کړی دی؟

01.07.2016 23:59    |   افغان تحرک این بار سوالات تاریخی محترم ماستر احمد فواد ارسلا تا اندازۀ شکل علمی را بخود گرفته اند که نیاز به جواب دارند!

د ښاغلی ماستر احمد فواد ارسلا تاریخی پوښتنی په هکله یو څو کرښی.

29.06.2016 10:54    |   افغان تحرک عرض معذرتی و عرض انتقادی خدمت آقای محترم اعظم سیستانی

د ښاغلی محترم اعظم سیستانی صاحب د هغو سختو انتقاداتو په هکله چه لکه توهین غوندی پر "افغان تحرک" صورت اخیستی دی، یو څو ضروری کرښی.

27.06.2016 10:44    |   افغان تحرک آقای ماستر احمد فواد ارسلا در قسمت انتقادات خود از آقای پوهاند حسن کاکر، باید لطفا به سویۀ یک ماستر استدلال کنند!

په ښاغلی محترم پوهاند حسن کاکر باندی د ښاغلی ماستر احمد فواد ارسلا دانتقاداتو په هکله یو څو کرښی.

26.06.2016 13:24    |   افغان تحرک چرا آقای اعظم سیستانی به غازی امان الله خان چنین توهینی را روا میدارد؟

د ښاغلی محترم کاندید اکادیمیسن اعظم سیستانی اخری لیکنی په هکله فقط یوه پوښتنه.

24.06.2016 11:02    |   افغان تحرک آیا تمامی انتقادات محترم اعظم سیستانی و محترم عبدالرحمن زمانی به مقابل محترم پوهاند حسن کاکر درست و صحیح اند؟

ایا د ښاغلی محترم اعظم سیستانی او د ښاغلی عبدالرحمن زمانی انتقادات چې د ښاغلی پوهاند حسن کاکر په مقابل صورت اخیستی دی، تول یی درسته دي؟

22.06.2016 11:04    |   افغان تحرک د یو افغان کلتوری چيغې

د یو افغان کلتوری چيغې

21.06.2016 10:22    |   افغان تحرک ښاغلی محترم نظرمحمد مطمئن! ایا واقعا دا چین چې نن صبا په اقتصادی لهاظ کی لږ مخکې دي همدا اقتصادي پلان یې "اشرف غني کاکا" جوړ کړی دی؟

د ښاغلی محترم نظرمحمد مطمئن لکنی په هکله یو څو کرښی.

20.06.2016 10:32    |   افغان تحرک دلیل پشتی بانی آقای سیدخلیل الله هاشمیان از آقای حسن شرق در چه نهفته است؟

ښاغلی محترم سید خلیل الله هاشمیان ولی او له څه له کبله له ښاغلی حسن شرق څخه پشتیبانی کوی؟

18.06.2016 12:50    |   افغان تحرک سنگر تسخیر نا پذیر مبارزان ملی افغان هیچگاهی "چراگاهی" برای اشخاص کاذب همچو حسن شرق ندارد!

د حسن شرق اخری لیکنی په هکله یو څو کرښی.

17.06.2016 12:43    |   افغان تحرک چرا "مزدوران رژیم ایران" در افغانستان می خواهند پروسۀ صلح بین الافغانی را بسیار محیلانه و ماهرانه مصدوم سازند! (قسمت اول)

ولی د ایران رژیم مزدوران بین الافغانی صلح تخریبوی؟

14.06.2016 12:31    |   افغان تحرک آقای حامد کرزی! آیا شوق جناب شما به ایجاد فکر و تدبیر یک طرح اساسی برای ایجاد یک کنفدراسیون سه مملکتی "افغانستان-پ- هندوستان" میلی ندارد؟

د ښاغلی حامد کرزی نظر د دری هیوادنیز کنفدراسیون "افغان-پ-هند" په هکله کی څه دی؟

11.06.2016 12:54    |   افغان تحرک رژیم ایران چرا آیت الله خمینی را به عنوان میراث فرهنگی خود ثبت یونسکو نمی کند و از سر مولانای بلخ ما دست بر نمی دارد؟

د مولانا جلال الدین بلخی فرهنګی میراث او د ایران رژیم بی ځایه او محیلانه ادعا ګانی په هکله یو څو کرښی.

10.06.2016 11:56    |   افغان تحرک غور بالای طرح یک کنفدراسیون Confederation "افغان-پ-هند" به نفع ما می انجامد!

د افغان-پ-هند Confederation جوړلو په هکله باز هم یو تاکید.

09.06.2016 13:39    |   افغان تحرک افغانیت و نهضت نسوان

د افغان ښځو د حقوقو په هکله یو څو کرښی.

08.06.2016 12:51    |   افغان تحرک ملی گرائیان افغان به یک صلح بیدرنگ توصیه می‌ کنند!

د صلح په هکله باز هم یو څو کرښی.

07.06.2016 12:37    |   افغان تحرک آقای بسم الله محمدی با جمله چپاول گران معادن افغانستان باید عاجل به پای میز محاکم کشانیده شوند!

د بدخشان معادنو د چپاولګران او اداری مفسدینو په هکله یو څو کرښی.

06.06.2016 10:42    |   افغان تحرک افغانیت یعنی ملی گرائی افغانی، یعنی ملت گرائی ملت مسلمان افغانستان!

د ملی ګرایی او یا افغانیت په هکله یو څو کرښی.

05.06.2016 11:02    |   افغان تحرک به پیش به سوی قانونیت! مفسدین اداری باید محاکمه شوند.

اداری مفسدین باید محکمه شی.