در قدم اول اینکه چرا بررسی به ققضیه ای عطامحمدنور-آصف مهمند در چنین حالت و وضعیتی چرا به چنین دارازا کشیده است، برای عدالت پسندان افغانستان قابل سوال است!

و اینکه چرا به اصطلاح سران جمعیت و شورای نظار در قبال به وقوع پیوستن چنین یک توحشی به خاموشی و سکوت پناه برده اند، بدون شک که روحیه ای عدالت خواهی و قانون پزیریی جمله خموشان جمعیت و شورای نظار را در این رابطه شدیداٌ زیر سوال می برد!

مردم شریف افغانستان جمله در انتظار عکس العمل به اصطلاح سران جمعیت و شورای نظار بودند و هستند، که آنها در برابر بریده شدن گوش آقای آصف مهمند چه نوع عدالت طلبی و عدالت خواهیی از خود بروز می دهند، اما متاسفانه سران جمعیت و شورای نظار در سکوت معنی داری در این رابطه سر فرو برده اند.

آیا سران جمعیت و شورای نظار عطامحمد نور و آصف مهمند را نمی شناسند؟

آیا سران جمعیت و شورای نظار از ققضیه ای عطامحمدنور-آصف مهمند مطلع نیستند؟

کجاست وجدان های بیدار در سران جمعیت و شورای نظار که ظالم را ظالم و مظلوم را مظلوم بخوانند؟

آقایون عبدالله عبدالله، احمد ولی مسعود، امرالله صالح، یونس قانونی، تورن اسماعیل، صلاح الدین ربانی، و حتی احمدضیامسعود و بقیه آنانی که خود را از جمله ای منسوبین سران جمعیت و شورای نظار می دانند، چه گفتنیی دارند در ارتباط تفکیک ظالم و مظلوم در قضیه ای عطامحمد نور-آصف مهمند؟

مکرافون های فراوان و کنفرانس های مطبوعاتی کم هزینه و گران در خدمت شان، این آقایون در این قضیه چه گفتنیی در قسمت تفکیک ظالم و مظلوم دارند؟

بریدن گوش یک انسان، و همچنان اختیار ورزیدن سکوت و خاموشی در همچو قضیه حمایت از توحش و خشونت گرایی مطلق محسوب می شود!

همچنان دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، ادارات ذیربط دولتیی وحکومت افغانستان نیز، با وجودی آنکه پس از اتفاق این ماجرا هیاتی را به بلخ فرستاده اند، باید لطفاٌ مردم رنجدیده ای افغانستان را از نتیجه ای این قضیه هر چه زودتر مطلع گردانند!

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما