نحمده و نصلي علي رسوله الكريم 

 فعوذا بالله من شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم  

هموطنان عزیز شورای محترم ومجلل علماء کرام و امامان صاحبان معزز مجاسد در سرتاسر کشور شورای های محترم ناحیوی، شوراهای محترم ولایتی، وکلای محترم منتخب ملت قهرمان، سناتوران محترم ملت غیور، اعضایی محترم جامعه مدنی، واحزاب محترم سیاسی برادران و خواهران عزيز. 

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته 

 

ملت غيور و شجاع كشور متعهد باشيد با هم باشيد و براي رشد وحدت ملي از صميم قلب در كنار يك و ديگر استاده باشيند، به هيچ وجه دشمنان ميهن را نگذاريد به هر نام و زير هر شعار كه باشند خداي نخواسته در بين شما تفرقه اندازي كنند، قوت شما در وحدت شما است . صرف در وحدت شما پيروزي شما است و همچنان ابادي افغانستان نوين در اتفاق و اتحاد شما عزيزان است ، بخاطر صلح و ثبات كشور از هيچ نوعه قرباني صرف جوي نكنيند بالكه در صلح خير تمام ملت افغانستان گنجانيده شده است. 

 

تشريف اوري جلالتماب حكمتيار صاحب رهبر محبوب حزب اسلامی افغانستان را برايتان مبارك باد ميگويم و از تمام برادران ازرده خاطر ميخواهم كه راه جلالتماب حكمتيار صاحب را تعقيب نمايد زيرا در صلح خير دنيا و اخرت است. 

  

هر قدر زحمت به خرچ بديهيم تا ابادي را در ميهن عزيز ما اندركار شويم مگر در غيابت صلح ابادي ها سپس به خرابه مبدل ميگردد لهذا صلح يك ضرورت ارشد است در کشور كه تمام مردم قهرمان افغانستان در فضاي صلح و ارامش باهم زندگي داشته باشند. 

 

كسانيكه در تكتهاي انتخاباتي خود براي ملت بزرگ و قهرمان افغانستان وعدهاي داده بودند و بالاي وعدهاي خود عمل نكردند در حقيقت انها به هموطنان عزيز خود خيانت كردند ، بدون شك كه سرنوشت ساز مملكت شما مردم قهرمان افغانستان رول بارز را داريد، لهذا در اينده كوشش نموده حمايت خود را از كسان كرده باشيند كه براي خدمت واقعي افغانستان و هموطنان عزيز انرجي خود را خرچ كند و براي خدمت واقعي به اساس صداقت و مردانگي در پهلوي ملت قهرمان افغانستان استوار استاده باشد. 

 ملت قهرمان افغانستان مطمئين باشيد اشخاصيكه به ملت بزرگ افغانستان خيانت كرده اند در حقيقت با خود خيانت كرده اند اما شما برادران و خواهران قهرمان افغانستان  در تشكل فردا نوين جوستجو داشته باشيد، نسل جوان و نسل اينده به شهامت شما قهرمانان صلح، وحدت ملي، تعليم و تربيه چشم براه هستند. صبر و حوصله خود را از دست نديهيند استقامت در مشقت پيروزي را بوجود مي اورد به اميد صلح سرتاسري در كشور عزيز افغانستان. 

 زنده باد افغانستان. 

برادرتان