فرستنده: منیراحمد جویا

با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان ، تلاش های مداخله گرانة رژیم ایران و مزدورانش در داخل افغانستان برای مهندسی های مغرضانه در این پروسه افزایش یافته است.

در چند روز گذشته مردم ما شاهد آن اند که نهاد های مختلف و متعدی که در یکونیم دهۀ اخیر تحت نام ها و پوشش های نهاد های مدنی در افغانستان، اما در اصل تحت نفوذ و امر وابسته گان رژیم ایران در مرکز و لایات مختلف افغانستان، بلخصوص در ولایاتی که همجوار کشور های ایران و نیز همجوار کشور تاجکستان موقعیت دارند، تحت پوشش دموکراسی برای افغانستان برخی زیادی از کاندیدانی را راهی پارلمان افغانستان میدارند که آنها حمایت های مالی حلقات رژیم ایران را در بر داشته و تلاش می کنند تا این کاندید های وابسطه به کرسی های پارلمان افغانستان قرار گیرند.

به دلیل آنکه رژیم ایران پروژه ها و پروگرام کامیاب کردن برخی نامزدان در انتخابات آیندۀ پارلمانی افغانستان را از دیری بدینسو آغاز کرده‌است، خطر آن میرود که اعضای ولسی جرگه زمانی تحت امر و هدایات رژیم ایران باشند، نظام نیم بند افغانستان را با مشکلات فراوانی مواجه سازد.

قرار چشم دید هموطنان عزیز ما، افراد، حلقات و نهاد های مشخصی که نقاط کابل و بقیه ولایات کشور فعالیت ها، حتی دفاتری دارند، به امر و حمایت مالی رژیم ایران برخی نامزدان مشخصی را در مرکز و ولایات حمایت مالی و تبلیغاتی می‌کنند.

تعدادی زیادی از وابستگان رژیم ایران در افغانستان خود شان را به حیث کاندید ولسی جرگه ثبت کرده اند، که باید راهیابی این افراد را به حیث کاندیدان ولسی جرگۀ افغانستان تحت غور و بررسی های دقیق گرفت.

برخی منابع می گویند برای هر کاندید در مرحله اول از کانال حلقات رژیم آخوندی ایران پول های پرداخت می کنند و به اساس آن یک سندی نیز از آنها گرفته می شود تا در اینده این افراد از اوامر، خواسته ها و سیاست ها و مداخلات ایران در افغانستان حمایت کامل شانرا داشته باشند.

هرچند واضح نیست که چرا و روی چه منظوری تا بحال از فعالیت های غیر قانونی این نهاد های، که تحت پوشش نهاد های مدنی برای خدمت برای مردم افغانستان ایجاد گردیده اند، اما به نفع کشور ایران در افغانستان فعال اند، جلوگیری به عمل نیامده است، اما خواست مردمان وطندوست ما اینست که باید این موضوع بصورت جدی تحت غور و بررسی های دقیق گرفته شود.

به هر حال باید به اساس قوانین افغانستان عزیز و بلخصوص به اساس قوانین انتخاباتی کشور ما حمایت پولی از یک آدرس نا مشخص برای کاندیدای مشخص خلاف اصول شمرده شود و با برخورد قانونی قرار گیرد.

ما نباید بگذاریم تا آنکه رژیم آخوندی ایران و مزدوران آن رژیم در داخل افغانستان صدمات بزرگ و سنگینی را بر این پروسه دموکراسی ما در افغانستان وارد سازند.

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید حمایت حقوق زنان مظلوم در افغانستان!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما