فرستنده: محمد انور صدیقی

" محمد محقق طوری نشان می دهد که در تلاش ها برای یافتن یک راه حل سیاسی در افغانستان سهم می گیرد، اما آقای محقق نظر به وابسطه گی ها و حمایت های مالی که از رژیم ایران به دست می آورد، همراه با ایران در تلاش افزایش نفوذ ایران و روسیه در افغانستان است. مقامات رژیم آخوندی ایران در ایران و شاخه های استخباراتی آن رژیم در افغانستان با همنوایی مسکو از طریق تشدید رقابت با امریکا، می خواهند، به هر شکلی که باشد ولو از طریق ایجاد هرج و مرج ها در داخل افغانستان، تا جایی که می توانند، نفوذ خود را در افغانستان گسترش بخشند.
چنانچه دیده میشود آقای محمد محقق به امر و هدایت رژیم آخوندی ایران از طریق پخش اطلاعات نادرست سعی دارد به روایت پردازی های خود در قسمت شخصیت سازی برای "فرمانده شمشیر" بپردازد. وی در رسانه های افغانستان تبلیغ و ترویج میکند که " فرماندهعلی‌پور" را که رژیم آخوندی ایران در این اواخر به "فرمانده شمشیر" ملقب گردانیده است، گویا در راس کدام خیزش مردی است. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائی دولت افغانستان در حمایت از آقای علی‌پور بیانیه‌ای صادر کرده و تلاش برای دستگیری او را "عمل عاقبت نیاندیشانه حکومت افغانستان" خوانده است که گویا مردم مناطق مرکزی هزاره‌ جات را متاثرمی سازد، در حالیکه در اصل این آقای محمد محقق و غیره وابستگان رژیم آخوندی ایران اند که در پی تضعیف نظام نیمبند افغانستان دست و آستین بر زده اند و به امر آن رژیم در پی تضعیف و تخریب حکومت افغانستان اند.

آقای علی‌ پور که رهبری یک گروه مسلحی تحت حمایت و امر رژیم آخوندی ایران را برعهده دارد به "فرمانده شمشیر " معروف گردانیده شده است. او تقریبا حدود سه سال پیش توسط شورشیان مسلح مخالف دولت در میدان‌وردک گروه ای را تحت نام "مقاومت مردمی " تشکیل داده است. سخنگوی والی غور می‌ گوید که این قومندان مسلح در موارد "گروگانگیری ها و آزار و اذیت مسافران"'در سال جاری متهم شده است، از این‌ رو نیروهای امنیتی افغانستان به دستگیری‌ وی اقدام کرده اند، اما در عین حال آقای محمد محقق در رسانه های افغانستان به اشکال مستقیم و غیر مسقیم از وی پشتیبانی می نماید."

----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید حمایت حقوق زنان مظلوم در افغانستان!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما