نویسندۀ محترم بهرام صادقی تحت عنوان " اشرف غنی را دریابیم! " چنین می نویسند:

"تاریخ ۳ ماه می ۲۰۱۸ توزیع تذکره های الکترونیک بعد از سال ها جار و جنجال در ولسی جرگه و رسانه ها میان طرفداران و مخالفین درج کلمهٔ افغان به حیث ملیت اتباع افغانستان، آغاز یافت. آغاز توزیع تذکره های الکترونیک گام بزرگی است برای تثبیت و تسجیل دقیق افراد، تثبیت نفوس افغانستان و هزاران رقم احصائیوی که دانستن آن برای انکشاف افغانستان شرط ضروری می باشد. حتی شفافیت انتخابات هم صرف در صورتی تأمین شده می تواند که ٔ هویت رای دهندگان با مشخصات بیومتریک شان تثبیت باشد. اما با آنهم برخی گروه های سیاسی از یکسو در سخنرانی های روزمرۀ شان بر شفافیت انتخابات تا کید می کنند ولی در عین حال در مقابل توزیع تذکره های الکترونیک سنگ اندازی می کنند. اینها یا افراد عقده مند و ماجراجو و تجزیه طلب اند و یا از طریق استخبارات ایران و روسیه تحریک به سبوتاژ اقداماتی می شوند که از جانب جامعۀ جهانی برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان برداشته می شوند. آخرین سنگ در برابر توزیع تذکره های برقی را عبد الله عبدالله رئیس اجرائیه پرتاب نمود. این سنگ بسیار بزرگ بود زیرا توزیع تذکره های برقی را تا زمانی معطل قرار میداد که آدم هائی چون "لطیف پدرام"، مجیب الرحمن رحیمی و ... هم قانع شوند که ملیت شان افغان است و باید جداً از قوم شان درج تذکره های الکترونیک به عبارهٔ د یگر عبدالله عبدالله یک شرط نا ممکن را در برابر توزیع تذکره های برقی گذاشت.
در چنین شرایطی اشرف غنی باید میان دو بد یعنی پا گذاشتن روی خواست عبدالله و پا گذاشتن روی تذکره های الکترونیک یکی را انتخاب می کرد. اشرف غنی با قبول ریسک قهر و غَضَب عبدالله تو یع تذکره های برقی را آغاز نمود. این عاقلانه ترین انتخاب بود . اشرف غنی با سواد ترین رئیس جمهور افغانستان در طول تاریخ است. در پاک بودن او حتی مخالفینش هم شک ندارند. در سطح منطقه مدرن ترین رئیس جمهور است. اینکه مثل افغانستان وابسته به کمک های امریکا و مجبور به تمکین در برابر برخی ملحوظات آنها است، انتخاب او نمی باشد و جنگ چهل سالهٔ بعد از کودتای بد فرجام ۷ ثور این حالت وابستگی را بر کشور و مردم ما تحمیل نموده است. .."

در عین حالی که مردم ما توزیع تذکره های الکترونیکی را یک قدم نهایت مهم و اساسی در راه حکومتداری سالم، توزیع عادلانه منابع و خدمات ، انتخابات شفاف و بسیاری مطالب دیگر به شمار میبرند و آن را به فال نیک گرفته و از آن استقبال می کنند، اما رژیم ایران و مزدوران آن رژیم در داخل افغانستان کوشش دارند که روند این پروسۀ ملی ما را نیز با تبلیغات و پروپاگند های میدیائی شان ضربه زنند.
----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما