وکلای پارلمان ، خادمان ملت یا کاهنان معبد ؟

عبدالخالق صارم

پارلمان کشور ما که در روز 28 دلو سال 1384 هـ ش و با حضور کشیش دیک چینی ، معاون رئیس جمهور وقت ایالات مختلفه آمریکا ، به کارش آغاز نمود ،از آن وقت تا امروز کدام خدمت قابل ذکری برای مردم ما انجام نداده اند و لی با آنهم نباید زیاد بی انصافی کنیم و همه خدمت های شان را نادیده بگیریم.
وکلای پارلمان و یا به تعبیر خودشان نمایند گان و خادمان ملت ، خدمت های قابل تذکر و فراموش ناشدنی به مردم افغانستان نموده اند ، که در ذیل به برخی ازین خدمت های فراموش ناشدنی نه به همه شان ، اشاره می شود :

1_ قطعه بازی .
چونکه وکلای پارلمان ما ، انسان های بی غم و بی هدف و بی تفاوت هستند ، زیرا دراین کشور چیزی برای از دست دادن ندارند ، و شاید روز آخرین پرواز و آخرین فرار خودرا ازین وطن ، هفته یکبار تمدید نمایند ، لذا اکثرشان با مهمانان خود مصروف قطعه بازی هستند و در زیر دوشک های خانه شان انواع و اقسام مختلف از کارت های قطعه بازی موجود می باشد .

2_ غیر حاضری در وظیفه :
همیشه و هر روز بیشتر از 80% چوکی های خانه ملت بنابر تعبیر خودشان ، خالی است ، و صاحبان این چوکی های که با دروغ گویی و نیرنگ بازی بدست آورده اند ، با بودجه ملت محروم افغانستان در کشورهای اروپایی و غربی مصروف تفریح و ساعت تیری هستند !

3_ تلفظ بسیار خوب القاب مثل : محترم ، جناب ، جلالتمآب و ...
خادمان ملت این القاب را بسیار با تجوید و با پری دهن تلفظ می نمایند ، در حالیکه اطلاق جلالتمآب به غیر الله شرک می باشد زیرا جلالتمآب به معنی منبع و مصدر و سرچشمه جلال و عظمت و بزرگی معنی می دهد و آن نیست مگر الله جل جلاله .جالب اینست که یکی ازین کاهنان معبد پارلمان روزی می گفت : "جلالتماب پوتین "

4_ بوتل جنگی .
همیشه دیده شده که این خادمان ملت در داخل پارلمان همدیگر خودرا با بوتل های آب کوفته اند !

5_ بوت و جبلق جنگی !
این باردوش ها چونکه اکثرشان انسان های کوچه ای و بازاری هستند ، لذا همیشه دیده شده که یکدیگر را با بوت و جبلق کوفته اند !

6_ ایجاد آلودگی، هم صوتی و هم خاکی .
هرکدام این خادمان ملت اگر روزانه ده بوتل آب معدنی را در شکم خود خالی کنند و بعد بوتل آن را به روی جاده های کشور ما پرتاب نمایند ، در یک هفته نتیجه چی خواهد شد ؟
همچنانکه با هارنگ موتر هایشان ، گوش خراش ترین آلودگی صوتی را شب و روز در کشور تولید می نمایند !

7_ دستکول جنگی !
همیشه دیده شده که خادمه های ملت همدیگر با دستکول دستی خود کوفته اند و در نتیجه لوازم آرایش شان تیت و پرت شده است ! و فرش پارلمان را که از بودجه جیب من و تو خریده شده است ، با پیشاب الاغ های ماده ، آلوده نموده اند ، زیرا مواد آرایشی را که کاپیتالیزم به بازار های ما می فرستند ، از پیشاب خرهای ماده ساخته می شود !

8 _ کمیشن کاری .
این دزدان سیاسی در همه پروژه ها شریک هستند ، گویا که سهم خدایان معبد را می گیرند !

9_ آموزش آرایش .
راهبه های معبد پارلمان آنقدر خودرا رنگ و نقاشی و ترمیم می کنند که اگر در زیر پای یکی ازین خادمه های ملت طشتی را بگزارم ، و بعد یک سیلی محکمی به رویش بکوبم ، شاید یک کیلو پودر وکریم و سفیده در داخل طشت بریزد !
و این آرایش نمودن طبق تساوی جنسیتی برگرفته از مکتب وارداتی فمینیزم حتی به مردنماهای پارلمان نیز سرایت نموده است !

10_ وعده خلافی و دروغگویی .
همه این ها در دوران کمپاین تبلیغاتی خود، وعده های زیادی داده بودند و لی دروغ گفتند و وعده خلافی نمودند و به یکی از وعده های خود هم وفا نکردند !

11_ استراحت بالای چوکی .
این پدیده دیگریست که خادمان ملت هنگام اجرای وظیفه با بی تفاوتی کامل به روی چوکی یعنی به روی قبرغه ملت بیچاره افغانستان، می خوابند !

12_ غصب زمین !
هر وکیل پارلمان در هر ولایت کشور چند نمره زمین را غصب نموده و به خود تخصیص داده است ، حتی شنیده می شود که تعدادی ازین نمایندگان ملت به نام جنین های که هنوز در شکم دارند ، چند نمره زمین را ثبت و راجستر نموده است !

13_ نقض قوانین ترافیکی.
همان طوریکه سربازان معبد هامون در شهر اغتشاش ایجاد می نمایند و بعد از طرف پوتیفار مورد سرزنش قرار می گیرند ، هرگاه کاهنان معبد پارلمان نیز با سربازان خود در شهر های ما بگزرند همان قسم اغتشاش ، آلودگی خاکی و صوتی ، راه بندی و نقض قوانین ترافیکی را ، ایجاد می نمایند!

14_ تجارت مواد مخدر !
چونکه تجارت مواد مخدر یک تجارت امپریالیستی در سطح کاپیتالیست های بین المللی می باشد ، به همین خاطر تجارت ، قاچاق و ترافیک آن برای مردم عوام منع شده است ، زیرا رئیس جمهور کشورها ، کشیش های کلیسا ، پاپ کلیسا کاتولیک ، وکلای پارلمان و .... در این تجارت شریک هستند ، و کشف مواد مخدر در موتر های تعدادی از وکلای پارلمان همیشه نقل مجلس رسانه ها بوده است !

15 _ نپرداختن صرفیه برق!
خادمان ملت ما ، خودرا مافوق انتقاد و قانون می دانند ، لذا این کاهنان مفت خوار هر کدام شان به لک ها افغانی از مدرک سهمیه برق از مردم افغانستان قرض دار هستند !

16 _ تغذیه خود به شکل نا مشروع .
زمانیکه کاهنان معبد هامون بخاطر بدست آوردن غذای بیشتر از طرف یوزارسیف مورد سرزنش قرار می گیرند ، آنها خودرا خادمان خدایان معرفی می کنند ، و باید غذای بیشتر ببرند ، زیرا خدایان این غذاهارا متبرک می کنند !
وکلای پارلمان ماهم مانند کاهنان معبد هامون هنگامیکه امتیازات بیشتر می خواهند ، خودرا خادمان و نمایندگان ملت معرفی می کنند !
با ختم دوره کاری شان ، هنوز هم این بار دوش های مفت خوار ، نمی خواهند از بالای گرده این ملت بیچاره بر خیزند و می خواهند بعد از ختم دوره کاری شان باید معاش ، پاسپورت خود و فامیلشان ، محافظان امنیتی شان ، مصئونیت و ده ها امتیاز دیگر شان حفظ باشد .
راستی که خادمان ملت ما ، خادمان خدایان هامون را به حیرت افگندند !!!
کاهنان معبد هامون فقط غذا می خواستند ، این ها همه چیز را می خواهند .

در اخیر باید تذکر داد که منظور ما همه وکلای پارلمان نیست و تعدادی از شخصیت های داریم که با احساس مسئولیت و خدمت به جامعه بلاکشیده افغانستان به پارلمان رفته اند که از جمله می توان از برادر مجاهد ، وکیل صاحب عبدالستار خواصی و دیگر برادران ، نام برد .