أفغانستان آشغال دانی زباله های فکری دشمنان !

عبدالخالق صارم

در منطق اشغالگر و در برنامه استعمارگر و در ایدیولوژی صلیبیزم ، جنگ فکری جزء از باورهای دینی شان بوده واین جنگ همیشه در کنار جنگ نظامی به کار گرفته شده است ، همچنانکه همیشه برجنگ نظامی چربید است !!!
غرب جنایتکار همیشه زباله هاى فکری ناکام مانده در کشورهای خود را در آشغال دانی کشور ما ریخته اند و نامش را هم ترقی و پیشرفت گذاشته اند !!!
این ها در جنگ فکری خود می خواهند بجای اسلام ، مسیحیت ، بجای زبان عربی ، زبان انگلیسی ، بجای اخلاق اسلامی ، لیبرالیزم ، بجای استقلال شخصیتی ، دنباله روی ، بجای لباس اسلامی ، کوبای ، بجای غذای وطنی ، همبرگر ، بجای الله أکبر ، کف زدن ، بجای نماز ، رقص ، بجای تلاوت ، موسیقی ، بجای السلام علیکم ، صبح بخیر و شب بخیر ، بجای عقیقه ، سالگره ، بجای مسواک ، سگرت ، بجای ازدواج ، گل فرنت و بای فرنت ، بجای شب قدر ، شب یلدا ، بجای استخاره ، فال بینی ، بجای عید رمضان ، عید نوروز ، بجای عیدقربان ، عیدکرسمس ، بجای شریعت اسلامی ، دموکراسی ، بجای سیاست اسلامی ، سکولاریزم ، بجای أخوت اسلامی ، نشنلزم و ....... را جایگزین نمایند !!!

و مطبوعات را هم گماشته اند تا شب و روز و صبح بیگاه ، ملت را در زیر بمب باران بگیرند تا وقتی برای فکر کردن نداشته باشند و اگر ملیشه های صلیبی اشغالگر همراه با مزدوران داخلی خود ، حادثه تروریستی را انجام می دهند ، مطبوعات فورا بخاطر منحرف نمودن انظار ، اذهان و افکار ، حادثه دیگری را خلق می کنند .
طور مثال شهر کابل و تمام کشور در این دو سه روز شاهد مرگبارترین حملات تروریستی بود که توسط ملیشه های صلیبی و مزدوران شان انجام یافت ، با آنهم تلویزیون طلوع امشب 11/9/ بخاطر خلق حادثه و منصرف ساختن اذهان و بخاطر جایگزین ساختن نشنلزم بجای أخوت اسلامی ، در برنامه سیاه و سفید خود ، این بحث را راه انداخته بود که چرا تذکره های برقی توزیع نمی شود و آیا کلمه افغان در تذکره نوشته شود و یانه ؟